Personāla administrēšana

Personāla administrēšana (izīrēšana, angl. outstaffing) nozīme pilnīgu vai daļēju komandas nodošanu aģentūrai Simplika. Kaut faktiski darbinieki strādā klienta uzņēmumā, juridiski darba attiecības tiek noformētas ar Simplika. Mēs nodrošinām visas ar personāla administrēšanu saistītās funkcijas.

Pakalpojums ir īpaši izdevīgs šādos gadījumos:

 • ja uzņēmumam ir noteikti ierobežojumi darbinieku skaita ziņā;
 • ja esat pārstāvniecība vai mazais uzņēmumus, kuram nav izdevīgi uzturēt personāla lietvedību un grāmatvedību
 • ja esat ārvalstu kompānija, kura, ienākot jaunā tirgū, neveido atsevišķu pārstāvniecību

Atbilstoši klienta vajadzībām personāla administrēšanas pakalpojuma ietvaros nodrošinām:

 • darba attiecību noformēšanu ar darbiniekiem (darba līgums ar Simplika, SIA)
 • algas, komandējumu izmaksu, slimības lapu un citu saistīto izdevumu aprēķinu un izmaksu
 • attiecināmo nodokļu aprēķināšanu un nomaksu atbilstoši uzņēmuma un LR likumdošanas prasībām
 • darbinieku mobilā telefona, degvielas, veselības apdrošināšanas un citu izmantoto resursu uzskaiti un administrēšanu
 • darba drošības instruktāžas, norīkojumus uz obligāto veselības pārbaudi
 • ar personālu saistītās atskaites valsts pārvaldes institūcijām (VSAA, VID)
 • regulāras atskaites uzņēmumam
 • personāla administrēšanas procesa atbilstību personas datu aizsardzības noteikumiem