Personāla atlase

Personāla atlases pakalpojums nodrošina profesionālu atbalstu jaunu darbinieku piesaistē sākotnēja līmeņa amata pozīcijām. Simplika komanda nodrošina pilnu atlases ciklu no vakances sludinājuma izveides līdz darba līguma noslēgšanai.

Pakalpojums ir īpaši izdevīgs, piesaistot darbiniekus šādām pozīcijām:

 • sekretārs, asistents, administrators
 • datu ievades speciālists
 • klientu apkalpošanas speciālists
 • tirdzniecības pārstāvis
 • ražošanas un noliktavu darbinieks

Ko iegūs Jūsu uzņēmums, sadarbojoties ar Simplika?

 • efektīvāku resursu izmantošanu
 • iespēju pieņemt kandidātu darbā uz noteiktu termiņu
 • datu aizsardzību un konfidencialitāti

Atbilstoši klienta vajadzībām personāla atlases pakalpojuma ietvaros nodrošinām:

 • sludinājuma izveidi un publicēšanu
 • sludinājuma izsūtīšanu Simplika talantu datubāzei
 • potenciālo kandidātu tiešu uzrunāšanu
 • saņemto pieteikumu apstrādi
 • telefonintervijas
 • klātienes intervijas ar piemērotākiem kandidātiem
 • 3 mēnešu garantiju