Personāla noma

Personāla noma jeb pagaidu darbinieku piesaiste ir ērts veids kā nodrošināt neparedzētas, papildu vai mainīgās pozīcijas uzņēmumā. Personāla nomas pakalpojums ļauj uzņēmumam nodrošināt nepārtrauktu biznesa administratīvo procesu norisi gadījumos, ja kāds no biroja darbiniekiem ir mācību vai bērna kopšanas atvaļinājumā, ilgstoši slimo, devies garākā komandējumā utml.

Pakalpojums ir īpaši izdevīgs šādos gadījumos:

 • ja uzņēmumam ir noteikti ierobežojumi darbinieku skaita ziņā
 • ja vēlaties piesaistīt papildu darbiniekus konkrētu projektu realizācijai vai sezonāla rakstura darbiem
 • ja meklējat darbinieku, kas varētu aizvietot esošo kolēģi ikgadējā, mācību vai bērna kopšanas atvaļinājumā vai slimības laikā

Atbilstoši klienta vajadzībām personāla nomas pakalpojuma ietvaros nodrošinām:

 • nepieciešamo speciālistu atlasi
 • darba juridisko attiecību noformēšanu
 • darbinieku aizvietošanu
 • algas un nodokļu aprēķinu un izmaksu
 • atbildību un kontroli pār visām ar personālu saistītām administratīvām, juridiskām un finanšu funkcijām
 • atskaiti projektu noslēdzot un/vai atskaites perioda beigās

Simplika īstenoto darbinieku nomas risinājumu piemēri:

 • 10 datu ievades operatori trīs mēnešu periodam, uzņēmumam pārejot uz jaunu grāmatvedības sistēmu
 • 4 dokumentu skenēšanas operatori uz diviem mēnešiem
 • mārketinga speciālists – datu analītiķis uz mārketinga akcijas laiku, 2 mēnešu laikā, strādāja attālināti
 • materiālu noliktavas koordinators, darba laiks 2 stundas dienā