2005. gadā Simplika kļuva par vienu no pirmajām aģentūrām, kas Latvijas darba tirgū ieviesa pagaidu nodarbinātības un algu administrēšanas pakalpojumus.

Šo gadu laikā esam atbalstījuši vairāk nekā 500 uzņēmumu visā Baltijā, veicinot personāla vadības procesu norisi un attīsību.

Mūsu pakalpojumi sniedz pievienoto vērtību Jūsu biznesam šādos gadījumos:

  • ja uzņēmumam ir noteikti ierobežojumi darbinieku skaita ziņā
  • ja esat pārstāvniecība vai mazais uzņēmumus, kuram nav izdevīgi uzturēt personāla lietvedību un grāmatvedību
  • ja pārstāvat ārvalstu kompāniju, bet, ienākot jaunā tirgū, neveidojat atsevišķu pārstāvniecību
  • ja vēlaties piesaistīt papildu darbiniekus konkrētu projektu realizācijai vai sezonāla rakstura darbiem
  • ja meklējat darbinieku, kas varētu aizvietot esošo kolēģi ikgadējā, mācību vai bērna kopšanas atvaļinājumā vai slimības laikā
  • ja meklējat operatīvu un kvalitatīvu atbalstu ar personāla administrēšanu saistītos jautājumos

Ko iegūs Jūsu uzņēmums?

  • optimizēsiet administratīvās un personāla izmaksas
  • varēsiet operatīvi reaģēt uz biznesa vajadzībām, piesaistot darbiniekus īstermiņa projektiem
  • efektīvi pārvaldīsiet darbinieku skaitu uzņēmumā
  • Simplika Jūsu vietā uzņemsies juridisko, finanšu un administratīvo atbildību pagaidu personāla nodarbinātības un/vai algu administrēšanas jautājumos