Datu aizsardzība

Atsūtītie personas dati – CV, pieteikuma vēstule un cita informācija – tiek glabāti Simplika konfidenciālajā datubāzē. Tā ir slēgta un pieejama tikai Simplika atlases projektos iesaistītajiem speciālistiem, izmantojot individuāli piešķirtas paroles; datubāze atrodas uz iekšēja servera, tai nav interneta piekļuves.

CV lūdzam iekļaut tikai tādu informāciju, kas attiecināma uz profesionālo darbību un kompetencēm.

Tādi sensitīvi dati kā tautība, ģimenes stāvoklis, personas kods vai dzīvesvietas adrese (izņemot norādītu pilsētu, kurā vēlaties strādāt), CV nav iekļaujami. Lūdzam ņemt vērā, ka uz profesionālo darbību neattiecināma informācija no CV tiks izdzēsta.

Noteikti jānorāda kontaktinformācija – telefona numurs un e-pasta adrese – , lai Simplika konsultanti varētu sazināties.

Personas dati tiek uzglabāti un apstrādāti konkrētiem mērķiem: izmantošanai personāla atlases projektu ietvaros un kandidātu informēšanai par jaunām atbilstošām darba iespējām.

Personas dati netiek nodoti trešajām personām, iepriekš to nesaskaņojot ar personas datu īpašnieku (subjektu). Kandidāta CV potenciālajam darba devējam var tikt nodots tikai pēc telefona sarunas vai klātienes intervijas un saņemot viņa piekrišanu dalībai personāla atlases projekta turpmākajās kārtās.

Kandidātam vienmēr ir iespēja saņemt savus personas datus (CV un citu sūtīto informāciju), pieprasīt veikt izmaiņas tajos vai atsaukt (izdzēst) tos no Simplika datubāzes. Lai to izdarītu, pieprasījums jāsūta uz e-pastu latvia@simplika.com. Dati tiks izdzēsti divu dienu laikā.

Noteikumi atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.